21-06-2018-11-43-47-6913 (1)

Vad är Osteopati?

Dr. A.T Still Dr. A.T Still

Osteopati är den ursprungliga av de moderna formerna av manuell medicin. Manuell står för att händerna är osteopatens redskap och medicin för ett komplett behandlingssystem. Osteopatin grundades i mitten av 1800-talet i Amerika. Den första skolan etablerades 1892 av Dr A.T Still. 

Osteopatin utgår från att kroppen är en helhet med en naturlig kapacitet att balansera och läka sig själv. Denna anpassningsförmågan är en grundförutsättning för hälsa inom osteopatin som anser, belastningar som kroppen bär på, begränsar denna förmåga. Synsättet sammanfaller i mångt och mycket med det Hippokratiska tankesättet. 
Osteopater inser att strukturella obalanser och störningar orsakade av, exempelvis olyckor, förslitningsskador eller stressfaktorer, kan orsaka smärta eller andra symptom i ben, muskler, ligament, leder och bindväv. 
Osteopater D.O
En Osteopat D.O. fungerar i Sverige som en alternativ läkare
I USA är osteopater jämställda med läkare och många arbetar där i en konventionell läkarroll. I Storbritannien, där osteopatin under 1900-talet haft sitt starkaste fäste utanför USA, fick yrkeskåren sitt definitiva erkännande 1993. Då Parlamentet godtog en ny lag, 
the Osteopaths act vilken helt accepterar osteopatin som en unik klinisk disciplin. 
Idag har fler länder i europa godkänt osteopatin som en del i ländernas hälsosystem bla, England, Malta, Liechenstein, Portugal, Danmark, Norge, Island och Finland