21-06-2018-11-43-47-6913 (1)

Hur behandlas diskbråck?

 En disk är en kuddliknande konstruktion som finns mellan varje ryggkota i ryggraden. Ett diskbråck sker när diskens yttre lager försvagas eller spricker helt och den inre substansen i diskens kärna tränger ut. Den vanligaste vägen den tränger ut är snett bakåt utåt dvs. lateralt. Då den tränger ut lateralt påverkar den nervrotskanalen och orsakar en lokal inflammation på den/de nerverna som då orsakar smärta/obehag. Den kan också tränga ut centralt och då kan den skadade disken irritera nerverna i ryggmärgen och orsaka en inflammation där. Ett diskbråck ger upphov till smärta i nacke eller armar eller smärta i rygg, skinkor eller ben. Diskbråck kan uppstå varsomhelst i ryggraden men är vanligast i nacken och nedre delen av ryggen. 
För att få hjälp med dina problem boka tid hos Osteopat Hans Lindgren på telefon 0300/15811 eller via Bokadirekt.se
Osteopath.se,  Lotusgården.
Har du en privat sjukvårdsförsäkring genom försäkringsbolaget Euroaccident kan osteopatisk behandling ingå.
www.euroaccident.se

Den mänskliga ryggraden är uppbyggd av 24 benstycken som kallas ryggkotor. Mellan var och en av kotorna sitter en disk som gör att ryggraden kan röra sig. Det finns 23 diskar i ryggraden och de utgör en fjärdedel av ryggradens totala längd. Diskarna består av en inre kärna av en trögflytande substans som omges av en hårdare fiberrik ring.

Tre typiska former av diskbråck finns:

 • Den inre kärnan pressas utåt och in i den hårdare yttre ringen men ringen spricker inte.
 • Den inre kärnan trycks utåt så hårt att den pressas genom det yttre höljet och ut mot nervrotskanalen/ ryggmärgskanalen.
 • Den inre kärnan omges inte längre av den yttre ringen och en del av kärnan kan därför helt förflytta sig ut i nervrotskanalen/ryggmärgskanalen.


Smärtan man känner vid ett diskbråck kan framträda på många olika sätt: 

 • Smärta kan uppstå när diskens smärtkänsliga yttre ring spricker.
 • Smärta kan uppstå på grund av förändringen av trycket i disken och uttänjningen av närliggande ryggradsligament.
 • Smärta kan uppstå om den inre kärnan i disken pressas ut genom den yttre ringen och orsakar en inflammatorisk reaktion vilket irriterar nerverna i nervrotskanalen/ ryggmärgskanalen.
 • Större diskbråck kan vara så omfattande att de trycker mot en nervrot eller i sämsta fall direkt mot ryggmärgen.Diskbråck är vanligast hos människor mellan 24 och 64 år. Forskning har också visat att morgonen är den tidpunkt då diskbråck vanligen inträffar. Nacken och den nedre delen av ryggen är de mest drabbade områdena även om diskbråck kan förekomma i alla delar av ryggraden. Utöver smärta kan ett diskbråck även orsaka stickningar och avdomningar i armar och ben. Smärtan som ett diskbråck orsakar uppstår vanligtvis i nacken eller nedre delen av ryggen och strömmar sedan från nacken till axlarna och armarna eller från ryggen till höfterna och benen. 

Det är viktigt att veta att nervsmärta i armar eller ben inte alltid orsakas av ett diskbråck. Det är därför bra om man går till en osteopat som kan fastställa den bakomliggande orsaken till smärtan genom en fysisk undersökning. Det finns också en stor mängd människor som har drabbats av diskbråck men inte är medvetna om det eftersom de inte har några symptom och inte heller visar några som helst tecken på ett diskbråck. I dessa fall är diskbråcket s.k. asymptomatiskt.


Exakt varför vissa människor drabbas av diskbråck är svårt att fastställa. En del studier visar att genetiska anlag kan ha betydelse, men framför allt är följande punkter exempel på företeelser som definitivt ökar en persons risk att drabbas:

 • Upprepande böjanden av kroppen samt lyftande
 • Lång tid av stillsittande som till exempel vid kontorsarbete
 • Rökning
 • Tungt kroppsarbete


Under tiden som smärtan som uppstår vid ett diskbråck gradvis avtar är det viktigt att hålla kroppen i rörelse, men man ska undvika att böja kroppen och lyfta saker. Längre tids sängliggande är inte att rekommendera. Kroppen behöver en hälsosam kombination av vanlig fysisk aktivitet och vila. En osteopat kan ge mer specifika råd om hur man ska göra för att underlätta läkningsprocessen.

Ett besök hos en osteopat är att rekommendera om du upplever att du kan ha drabbats av ett diskbråckOsteopaten kan göra en fysisk undersökning som visar om du har diskbråck, såväl som lokalisera orsaken till smärtan och rekommendera dig en behandlingsplan. Målet med en osteopatisk behandling är att minska smärtan, förbättra ryggradens funktion och rörelse, balansera och förbättra muskelsvagheter och motverka att ett nytt diskbråck uppstår.

Bara en mycket liten del av de människor som drabbats av diskbråck behöver genomgå någon form av operation. Upplever du urinläckage, försvagad ändtarmsmuskel eller om du har känselnedsättning i underlivet kan du vara en av dem. I andra fall kan man klara sig med en bra kombination av osteopatiska behandlingar och rehabiliteringsträning, något som en osteopat också kan hjälpa till med.
Har du en privat sjukvårdsförsäkring genom Euroaccident.se kan osteopatisk behandling ingå.
www.euroaccident.se
Har ett nära samarbete med
Lotusläkarna.
Känner du igen dig boka tid hos osteopat Hans Lindgren, Lotusgården, osteopath.se för konsultation
0300/15811 eller via Bokadirekt.se

Smärtomåde vid misstäkt diskbråck i nacken
Typsikt smärtområde vid diskbråck i ländryggen
osteopath.se - G-J0CNRHMBKB